MEDLEMSAVGIFTEN – 2019-2020

Nedan ser du nya länken till medlemsregistret. (Seuramappi är ur bruk).

E-post adressen måste vara unik. Om man anmäler sitt barn så använd barnets e-postadress och skriv i GRUPP-rutan er egen.

Språket kan man själv välja genom att klicka på ikonen längst upp i högra hörnet efter att man klickat på länken.

Medlemsavgiften är 30 € säsongen 2019-2020.

Förmånerna återkommer vi till när dom klarnat.