Verksamhetsledare

Petter Forsström
verksamhetsledare@bk-46.fi / 050 323 3824

Gustaf Ahlroos
045 277 0927

Ordförande
Roger Roos
roger.roos@bk-46.fi
0400 471 260

Kansli / Klubblokalen
Idrottsgatan 3, Karis