Kontaktuppgifter

Verksamhetsledare

Petter Forsström
verksamhetsledare@bk-46.fi / 050 323 3824

Gustaf Ahlroos
045 277 0927

Ordförande
Björn Siggberg, bjorn.siggberg@siggeshus.fi

Kansli / Klubblokalen
Idrottsgatan 3, Karis