BK-46 värden

BK-46 VÄRDEN

Vi och våra Juniorer vill spela handboll.
Vi vill utveckla oss samt vara goda exempel och ledare.
Vi vill förkovra oss samt sprida ut vårt handbollskunnande.
Vi vill föra vårt eget Juniorlag till framgång.
Vi vill öppet samarbeta med varandra och föreningsledningen.
Vi vill föra BK-46 Handboll till framgång.
Vi vill värdigt representera i den ”rödvit-randiga” spelskjortan.
Vi vill vara stolta över varumärket ”BK-46 Handboll” och dess logo.
Vi vill aktivt samarbeta med det övriga Handbolls-Finland.
Vi vill tävla i officiella handbollsserier och enskilda handbollsturneringar.
Vi godkänner Finlands Handbollsförbunds regler och stadganden.
Vi godkänner idrottens alla etiska stadgar och anti-dopingregler.

Vi måste uppfatta att det ovanstående fordrar en massa uppoffringar av oss.
Vi utför frivilligarbete för och med barn och ungdomar i bästa talkoandan.
Vi uppfostrar till fair play och ärlighet på spelplanen både under träning och i matcher.

Vi utdömer alla slag av mobbning och ärekränkning.
Vi utdömer rasism och minoritetsförakt.
Vi utesluter politiska och religiösa ställningstaganden i vår handbollsverksamhet.
Vi arbetar med både svenska och finska språket på det mest ändamålsenliga sättet.