Karis Cup 2016

KARIS CUP – 2016

KARIS CUP 2016

Karis Cup’en spelas igen traditionellt det första veckoslutet i mars 5-6.3.2016 i SISU Arenan i Karis.
Klasserna äe för E-, F-, Mini-07 och Mini-08, för både pojkar och flickor.
Mera information senare. Men reservera redan nu tid i er kalender.

Andra nyheter