BK-46 Handboll rf ÅRSMÖTE

BK-46 Handboll rf sammankallar till årsmöte måndagen den 5 september 2022 kl. 18 på Lärkkulla, Lärkkullavägen 22, Karis.
Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering. Välkommen.

Andra nyheter