BK-46 Handboll r.f. styrelse

BK-46 Handboll rf höll sitt årliga stadgeenliga årsmöte den 5 september 2023, på Lärkkulla. Björn Siggberg blir den nya ordföranden för BK-46 Handboll r.f.
Efter en treårig paus har Björn Siggberg återigen blivit vald som ordförande för BK-46 Handboll r.f. Han betonade vikten av att ha ansvarat för föreningens samarbetspartners även under de år han inte innehaft ordförandeskapet. Föreningens ekonomi befinner sig för närvarande i en ansträngd situation, och Björn Siggberg strävar efter att bidra till att återställa ekonomin till balans.

Roger Roos avgår som ordförande för BK-46 på grund av personalförändringar på arbetet, vilket gör att han inte längre har tillräckligt med tid att ägna åt ordförandeskapet. Dock kommer Roger att fortsätta vara aktiv i styrelsen. Övriga styrelsemedlemmar som valdes är följande:

• Kim Ahtola
• Niklas Berglund
• Mats Fagerström
• Marika Kullberg
• Johanna Wasström

Som suppleanter valdes Pamela Fredenberg och Jan Silén.

Andra nyheter