Etela
Roth
Celsa Steel
Etela
Roth
Celsa Steel
 
 • aktia
 • vmp
 • contrak
 • raseborgs bygg
 • ralf ljung
 • karis telefon
 • sjoman
 • op
 • kw
 • sirkus finlandia
 • ekenas sparbank
 • sjobloms
 • varuboden
 • fennia logo
 • hotel socis
 • alltrans
 • ek-automatic
 • ekenas energi
 • forcit
 • hango elektriska
 • ideal auto
 • jousmaa
 • karis-fysioterapi
 • larkkulla
 • n3m
 • ph-pelti
 • popsi
 • rasmin
 • sba
 • team sportia

MEDLEMSAVGIFTEN - 2019-2020 - JÄSENMAKSU

MEDLEMSAVGIFTEN - 2019-2020 - JÄSENMAKSU

https://atom.flomembers.com/bk-46-handboll/members/application/createApplication

Ovan ser du nya länken till medlemsregistret. (Seuramappi är ur bruk).
E-post adressen måste vara unik. Om man anmäler sitt barn så använd barnets e-postadress och skriv i GRUPP-rutan er egen.
Språket kan man själv välja genom att klicka på ikonen längst upp i högra hörnet efter att man klickat på länken.
Medlemsavgiften är 30 € säsongen 2019-2020.
Förmånerna återkommer vi till när dom klarnat.

Yllä on uusi linkki jäsenrekisteriin. (Seuramappi ei ole enään käytössä).
E-posti osoitteen on oltava uniikki. Jos te ilmoitatte lapsenne teidän on käytettävä lapsen e-postiosoitetta ja kirjoitta omanne RYHMÄ-ruutuun.
Kielen voitte valita itse.
Jäsenmaksu on 30€ kaudelle 2019-2020.
Etuuksiin palaamme kun ne ovat selvinneet.